Home
About Prof. Vijay Navale
Books
Collection
Videos
FAQ's
     
 
Latest Updates
Photo Gallery
Career Guidance
My nation My career
 
 
 
      
 
 
Videos
Padha - Latest 5 Award Winning Marathi Short Film 2017
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : कमी गुण अथवा वर्ष वाया गेले असल्यास त्याचा उल्लेख कसा करावा ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : मुलाखतीला जाताना सोबत काय न्यावे ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : बायोडाटा मधील पत्ता व ई-मेल आयडी कसा असावा ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : मुलाखतीला जाताना काय तयारी करावी ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : बायोडाटा किंवा RESUME कसा असावा ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : ग्रुप डिस्कशन ची तयारी कशी करावी ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : बायोडाटा मधील छंद किंवा हॉबी मध्ये काय लिहावे ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : फॅमिली बॅकग्राऊंग मध्ये कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख करावा ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : मुलाखतीच्या ठिकाणी किती वेळ आधी व कसे जावे ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : मुलाखती साठीचा ड्रेसकोड कसा असावा ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : वैयक्तिक सामर्थ्य आणि कमकुवकता याबद्दल मार्गदर्शन.
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : विद्यार्थ्यांना विसरल्यासारखे वाटते, त्यावेळी त्यांनी काय करावे ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : पेपर प्रेझेंटेशनच्या काही टेकनिक्स ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : परीक्षेत वेळ पुरात नाही या बद्दल काय करावे ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : विद्यार्थ्यांनी पेपर सोडवताना काय करावे ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : परीक्षेच्या वेळी विद्यार्थ्यांची मानसिकता कशी असावी ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : नोट्स काढण्याचा नेमका फायदा काय होतो ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : वर्गातील शिक्षण घेताना विद्यार्थ्याने काय काळजी घ्यावी ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : अभ्यास करताना टाइम टेबल करण्याची गरज काय ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : कलचाचणीची किती गरज करिअर निवडीमध्ये असते ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : करिअरची निवड कशी करावी ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : पालकांची कोणती भूमिका करिअर निवडीमध्ये असते ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : सर्वात जास्त स्कोप कोणत्या करिअरला असते ?
 
  
  
  
मावळ वार्ता | करिअर गुरु : विद्यार्थांनी करिअर मधील आवड कशी ओळखावी ?
 
   
  
  


Topic – NEET Examination
Date – 16 May 2016
Channel – Jai Maharashtra

Segment 1

Segment 2

Segment 3

 

Topic : NEET (Jay Maharashtra Channel)


 

FM 101 Radio : Program Video : विषय : सभाधीटपणा
 
 
 
 

 
Interview on ibn lokmat : Talk Time on Career in after 10th or12th
 

  
  
  
  
  
  
 

Delhi Doordarshan Program : Hello Sakhi

 


Ahmednagar Program

  

 


Delhi Doordarshan Program

  
  
  
  

 


Delhi Doordarshan Program

  
  
  
  
 

Follow us on

   
© www.vijaynavale.com    Best viewed in 1024 X 768 resolution. Developed by  Softkey Solutions.
 
Home     Enquiry     Contact